Şirkət haqqında

“AGRO ART” - art made in Azerbaijan

2017-ci ildə yaradılmış AGRO ART" MMC aqrar-sənaye kompleksi innovativ metodlar və müasir texnologiyalar tətbiq etməklə, ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsalında böyük uğurlara nail olmuşdur.

İnnovativ metodlar və texnologiyaların tətbiqi texnoloji xərclər və riskləri azaltmağa, bitkilərin keyfiyyətli qidalandırma və müdafiə elementlərinin istifadəsini optimallaşdırmağa, enerji sərfini minimuma endirməyə və istehsal olunan məhsulun həcmini artırmağa imkan verir.

AGRO ART" MMC aqrar-sənaye kompleksi faydalı və dadlı tərəvəz və meyvələrin becərilməsində ixtisaslaşır. Yerli və xarici istehlakçıların ehtiyaclarını tam ödəmək üçün bu istiqamətdən 100-dən çox insan uğurla fəaliyyət göstərir.

İstehsalat prosesi

Peşəkar komanda, müasir innovativ metodlardan istifadə etməklə, zəngin vitamin spektrinə malik müxtəlif növ tərəvəz və meyvələrin ideal şəraitdə becərilməsi üçün hər cür səy göstərir.

Mİkroİqlİmə nəzarət

Mikroiqlim becərilən bitkilərin vəziyyəti və sağlamlığına təsir göstərən ən mühüm amildir…

Ətraflı

SUVARMANIN
İDARƏ OLUNMASI

Su bütün canlılar üçün həyati vacib resursdur…

Ətraflı

ENERJİ RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASI

Müxtəlif bitkilərin becərilməsi üçün zəruri enerji resursu...

Ətraflı

MƏHSULDARLIQ VƏ KEYFİYYƏT

Kompleksdə balanslaşdırılmış iqlim məhsulun keyfiyyətinə kifayət qədər...

Ətraflı

PROSESLƏRİN
İDARƏ OLUNMASI

Müxtəlif mənbələrdən daxil olan savadlı şəkildə strukturlaşdırılmış informasiya…

Ətraflı

SATIŞLARIN
İDARƏ OLUNMASI

Şirkətin qısa müddət ərzində mövcud olmasına baxmayaraq, məhsullarımız...

Ətraflı
Yuxarı